Περιοχή

Ιδανική περιοχή – μόλις 80m από 3 παραλίες